ANOU KOSTE E AVANSE ANSANM!

Se parski dan parti ONE SEYCHELLES zot kwar bokou lo en devlopman pli entelizan, resonab, ekolozik e imen ki zot prepar en ‘Manifesto’ pou ki tou sitwayen seselwa i ava ganny sans konn lo bann valer e prensip ki nou pe defann.

Fondater ONE SEYCELLES i konsidere an premye dialog konm sa meyer fason pou nou apros popilasyon an zeneral avek konfidans e transparans. Annefe, tou tin komanse par bann rannkont ant zanmi dan diferan lakour, bann rankont byen organize lo diferan size ki konsern lavi pei ouswa bann difikilte ki popilasyon i rankontre e zot pe rod solisyon.

Zot ti byen remarke ki menm si zefor, linisiativ, konferans, latelye ti ganny organize partou dan pei e par isi e par laba par diferan lenstitisyon gouvernman, sitiasyon pei i vinn deplizanpli alarman. Bann solisyon politik kinn ganny propoze pa pe koresponn ditou avek defi, bann responsab pe anvoy boul responsabilite lo kamarad e fer dimoun ale vini san repons. Popilasyon inn vinn viktim sa defayans.

Ler ONE SEYCHELLES tinn komans mobilize deswit zot ti pe identifye en par en lasours sa bann difikilte e gete ki mannyer pou blok zot e propoze en solisyon. Aksyon ki zot pran se rode en plan, en stratezi, pou sak difikilte, en plan ki kapab sanz sitiasyon pou lemeyer. Pou sa kapab arive zot adopte en sistenm kinn permet zot ekout bann sitwayen lo en baz lokal e reazi lo en fason ki rann lavi nou bann sitwayen pli meyer pli byen. Se pou sa rezon ki zot promot lekout e dialog. 

“I enportan ki nou fer nou popilasyon konnen ki sa bann defi i rezilta en mank bon desizion e planifikasyon Gouvernman. Nou pe aksepte ki fodre revwar ki mannyer nou pe gete en sitiasyon, elabore serten mezir e sanz fason fer pou koriz sa bann sitiasyon difisil. Si fodre pran mezir aproprye, nou ONE SEYCHELLES nou pare pou fer leneseser e rasanble nou kouraz. Noun konpran ler nou ti pe analiz sitiasyon pei aktyel ki premye kondisyon ki nou bezwen met devan se linite nasyonal. Sepandan, pou sa kapab arive nou bezwen kase e zete sa prensip ‘Ek nou pa ek nou’. Sak sitwayen devret pran konsyans vizavi son prop responsabilite pou ki sak fwa i met sa linite nasyonal an premye. Sa linite i sa rezon ki pou pous sak akter lavi sosyal ekonomik e politik azir e travay pou kre larises apartir loportinite ki egzizte dan pei. Nou pe lans lapel pou ki nou tou konman zilwa nou donn lanmen pou kre sa lafors positiv e fer sir ki sa voyaz nou pa manke pou konstri en vre fondasyon solid ki reflekte nou fason fer e nou lanmour pou nou pei Sesel” zot dir.