Eski i vreman neseser pou bouz zanfan lekol Belonie segonder dan batiman Lenstiti Teknolozi?

Resaman gouvernnman in anonse ki zot pe bouz zanfan lekol Belonie Segonder BelOmbre dan batiman kot Lenstiti Teknolozi ek Inovasyon ti baze ziska la. Depi son kreasyon sa lenstiti pann annan stabilite an sa ki konsern son lokasyon. Letan zot ti ganny sa batiman ki ti ansyen biro Bord Tourizm Sesel, zot tin mazinen ki zot ti pou laba an permanans. La zot vwar zot pe ranmas pake ankor pour sed laplas avek zanfan lekol Belonie Segonder. Wi, i ekstrememan enportan ki zanfan lekol i annan en lanvironn adekat pour laprantisaz me eski sa i selopsyon ki disponib?

Akoz ki sa desizyon in ganny pran en sel kou? Move kondisyon lekol Belonie Segonder pa en nouvo keksoz. In annan travay reparasyon e renovasyon kin fer lo serten parti sa lekol pandan sa de dernyen lannen. Alors eski sa minister konsernan pa ti kapab vin avek en plan lonterm depi komansman lannen? Eski zot pa ti kapab prevwar ki zot pou bezwen bouz sa bann etidyan e alor get disponibilite laklas vid dan bann lekol dan zanmerant lavil e bouz  sa bann zanfan depi Zanvye? 

Eski zot realize ki sa deplasman in koz en kantite lenkonvenyans e pa zis pour sa bann etidyan e zot paran, me egalman pour bann anploye e kliyan sa lentiti kin bezwen anmas pake e sans ladres ankor? Eski gouvernnman i vreman serye kan I dir ki teknolozi avek linovasyon i en pilye enportan dan devlopman pei?

Aksyon i koz pli for ki parol e in ler pour nou vwar aksyon psoitiv pe akonpanny sa bann bel bel promes ki Seselwa pe gannyen toulezour an sa ki konsern son devlopman. I enportan ki sa lenstitisyon ki annan en rol kle pou zwe dan nou devlopman i ganny valorize e respekte.