Dizef zwazo

Sesel i beni dan le sans ki Bon Dye in donn li en lanvironnman natirel preski enkonparab avek sa ki pour lezot pei. Son gran latraksyon, sa plant inik Koko-d-mer. Zeneral Gordon ti ekri ki Vallee de Mai i probableman pli gran laprev ki Sesel I sa landrwa ki ti deza sa ‘Garden of Eden’ kot Bondye Papa ti met Adam ek Ev reste e ki i ti sitiye isi dan nou zoli Sesel beni.

Sesel i osi annan bokou lezot lespes natirel tel ki torti-d-mer e en gran varyete zwazo ki vinn ponn lo nou bann zil tou-le-z-an. Sa dizef zwazo i konsidere koman en delikates e Seselwa an zeneral i byen apresye li. Sel keksoz se ki sa trwa kado ki Sennyer inn beni Sesel avek, i anba diferan lalwa ki restrikte akse ki Seselwa i annan avek zot.

Depi en bon pe lannen drwa Seselwa pou zouir sa delikates in ganny vyole. Malgre ki leta in met an plas en lakonpannyen ki responsab pour bann zil e malgre ki dan Lasanble Nasyonal i annan en komite ki responsab vwar lafason ki bann zil pe ganny zere, ni enn, ni lot pa pe kapab fer provizyon pour ki popilasyon i ganny akse avek dizef zwazo.I annan selman en propriyeter avek son lakonpannyen prive ki li i pe fer ranmas sa bann dizef lo Bird Island, ki en zil prive, e vann avek pep.

Sa sitiasyon i mal, e lotorite i devret trouv en mwayen pou fer ki nasyon i kapab zouir dizef zwazo a en pri abordab parey ti leka dan lepase. Nouvo parti politik One Seychelles I krwar ki i devret annan en polisi an plas pou permet lekplwatasyon soutenab bann rises natirel dan enfason kontrole e byen zere pour ki tou seselwa i ava kapab dir ki i pe zouir bann mervey ki son pei i ofer.